අපව අමතන්න

සීමාසහිත ජියැංමන් යැන්යාං ට්‍රේඩිං සමාගම.

ලිපිනය

අංක 18 ෂිනි පාර, ජියැංහයි දිස්ත්‍රික්කය, ජියැංමන්, ගුවැන්ඩොං, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථන: +86 (750) 3808 355 

ජංගම: + 86-139 2468 2964

පැය

MON ~ SAT: 08:00 සිට 20:00 දක්වා

SUN: 10:00 සිට 18:00 දක්වා

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න